/Files/images/hvzsh_16/struktura_metodichnoi_roboti_1.jpg

Методична робота в 2017/2018 н.р. спрямована на зростання педагогiчної культури вчителiв, що передбачає знання методики викладання предметiв в умовах вечірньої школи, умiння аналiзувати, прогнозувати, конструювати навчально-виховну роботу.

Це насамперед наукова дiяльнiсть, пов'язана з оволодiнням теорiєю понять, фактiв, досягнень педагогiчної науки.

ТЕМИ, НАД ЯКИМИ ПРАЦЮЄ ШКОЛА:

Загальна: "Розвиток освітньої системи освітнього процесу в умовах вечірньої (змінної) школи"
Методична: "Впровадження інновацій з розвитку самоосвітніх умінь як шлях до особістісного зростання учнів"
Виховна: "Соціалізація учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти"

Найголовнiша традицiя школи - виховання iнтересу до знань. Прагнення виявити i розкрити здiбностi кожної дитини, допомогти їй обрати правильний шлях у життi - завдання школи.

МЕТОДИЧНА РОБОТА З ПЕДАГОГIЧНИМИ КАДРАМИ ШКОЛИ:

  • Педагогічні читання;
  • Творчi читання МО;
  • Методичнi наради для голiв МО;
  • Творчi мiкрогрупи при пiдготовцi педради (педчитань, конференцiй);
  • Індивiдуальнi та груповi консультацiї вчителiв школи;
  • Самоосвiта вчителя;
  • Вiдкритi уроки, позаурочнi заходи, їх аналiз.
Кiлькiсть переглядiв: 93