Приймання заяв для зарахування учнів у 2017/2018 навчальному році на навчання за екстернатною формою починається з 1 вересня 2017 року і закінчується:

- для проведення річного оцінювання за курс базової загальної середньої освіти, за курс повної загальної середньої освіти - 11 січня 2018 року;
- для проведення державної підсумкової атестації за курс базової загальної середньої освіти - 25 лютого 2018 року.

Екстерн - особа, зарахована до загальноосвітнього навчального закладу для проходження річного оцінювання навчальних досягнень (далі - річне оцінювання) та/або державної підсумкової атестації (далі - атестація);

Екстернат - форма здобуття загальної середньої освіти, що передбачає самостійне, у тому числі прискорене, опанування екстерном змісту навчальних предметів певного освітнього рівня та/або за певний клас в обсязі, визначеному відповідним державним стандартом загальної середньої освіти, та отримання відповідного документа про освіту.

Нормативна база

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 369 "Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах"
Закон України ''Про освіту''
Закон України ''Про загальну середню освіту''
Закон України ''Про громадянство України''
Закон України ''Про свободу пересування та вільний вибір проживання в Україні''
Закон України ''Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства''
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778

Приймання заяв:

Приймання заяв для зарахування на екстернат починається з вересня поточного навчального року і закінчується не пізніше ніж за три місяці до початку проведення відповідного річного оцінювання чи атестації (крім учнів, які навчаються за кордоном та учнів, а також для осіб, які проживали чи проживають на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення).
Необхідні документи для вступу на екстернатну форму навчання: - заява. Повнолітні громадяни подають заяву особисто, для неповнолітніх – батьки або особи, які їх замінюють;
- оригінал свідоцтва або табель за відповідний клас, копія свідоцтва про народження або паспорта, дані флюорографічного обстеження.

Екстернат організовується для осіб, які:

1) з будь-яких поважних причин (стан здоров’я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території чи на території проведення антитерористичної операції (на період її проведення) (далі - неконтрольована територія) або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі або не можуть пройти річне оцінювання та/або атестацію;
2) не завершили здобуття загальної середньої освіти в навчальному закладі або є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів минулих років і не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та /або не пройшли атестацію;
3) є громадянами України, які навчалися або навчаються за кордоном;
4) є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту;
5) прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів, освітніх рівнів.
Кiлькiсть переглядiв: 159