Під "медіатекою"(«Медіа» від латинського media - множина від medium – засіб, посередник) розуміється організація або служба, в обов'язки якої входить збір, зберігання та надання користувачам аудіовізуальних матеріалів.

Медіацентр – це середовище, в якому користувачі можуть комфортно і ефективно працювати з різними інформаційними ресурсами, здійснювати пошук і обмін інформації, як в рамках локальної мережі бібліотеки, так і здійснювати доступ до зовнішніх інформаційних ресурсів за допомогою засобів Інтернету.

/Files/images/36866-CT_Collection_Vol_1_No_3.jpg

Комп’ютеризація шкільних бібліотек, підключення їх до мережі Інтернет, наявність сторінок «Шкільна бібліотека» на Web-сайтах навчальних закладів та персональної електронної пошти створили умови для початку трансформації шкільних бібліотек у медіатеки.

Бібліотекар накопичує матеріали відповідно до навчальних програм за розділами: народознавство, правознавство, охорона здоров’я, українська мова та література, історія України, нормативна та законодавча документація та інші. У кожному розділі (папці) зібрано багато інформації – тексти, ілюстрації, презентації, фото та відеоматеріали, сценарії, посилання на ресурси Інтернет тощо. Кожна папка може поповнюватися протягом багатьох років новими матеріалами й стане у нагоді як учням, так і вчителям. Створено папка з текстами художніх та науково-популярних творів, папка «Музична», багато матеріалів зібрано в папці «Обдарована дитина». Електронні довідники та енциклопедії, навчальні програми представлені як самостійними програмними продуктами на окремих CD/DVD, так і у вигляді Інтернет-ресурсів.

В нашій бібліотеці є 15 комп'ютерних дисків:
- навчальні програми, тренажери;
- матеріали до навчального процесу;
- енциклопедії, довідники.

Кiлькiсть переглядiв: 58