/Files/images/hvzsh_16/18220_640.jpg Інформація для батьків

Сучасні сім'ї розвиваються в умовах суперечливої суспільної ситуації. З одного боку, спостерігається поворот суспільства до проблем і потреб сім'ї, розробляються і реалізуються комплексні цільові програми із зміцнення та підвищення її значущості у вихованні дітей. З іншого боку, спостерігаються процеси, які призводять до загострення сімейних проблем. Це, перш за все, падіння життєвого рівня більшості сімей, зростання кількості розлучень, що негативно впливають на психіку дітей, збільшення кількості неповних і мають одну дитину сімей. Значна частина підлітків віддаляється від своїх батьків. Отже, в складних сучасних умовах ми намагаємось надавати систематичну і кваліфіковану допомогу сім’ям наших вихованців. Але діяльність батьків і педагогів в інтересах дитини може бути успішною лише в тому випадку, якщо вони стануть союзниками, що дозволить їм краще пізнати дитину, побачити його в різних ситуаціях і таким чином допомогти дорослим у розумінні індивідуальних особливостей дітей, розвитку їх здібностей, формуванні ціннісних життєвих орієнтирів, подоланні негативних вчинків і проявів в поведінці. Нам дуже важливо встановити партнерські відносини з сім'єю кожного вихованця, створити атмосферу взаємопідтримки і спільності інтересів, і ми щиро сподіваємося на взаємне прагнення батьків стати повноцінним учасником в цьому важкому, але дуже важливому процесі розвитку особистості школяра. Приймаючи справжні правила шкільного життя ХВЗШ №16, ми всі - вчителі, учні, батьки - висловлюємо своє бажання жити за правилами, розумно і відповідально.

Продовжуючи традиції та враховуючи сучасні вимоги, школа будує свою діяльність, спираючись на права і свободи людини і громадянина, які закріплені в міжнародно-правових документах, в Конституції Украіни, Сімейному кодексі України та інших нормативних актах. Права та обов'язки дитини охороняються Конвенцією ООН про права дитини, чинним Законодавством України, законом України «Про Освіту».

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ

Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати форми навчання і виховання дітей;
 • створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетівта органів громадського самоврядування;
 • звертатися до органів управління освітою, директора школиі органів громадського самоврядування з питань навчання,виховання дітей;
 • приймати рішення про участь дитинивнауковій,пошуковій та інноваційній діяльності навчального закладу;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховногопроцесутазміцненняматеріально-технічної бази навчальногозакладу;
 • на захистзаконнихінтересівдітейв органах громадського самоврядуваннянавчальногозакладутаувідповіднихдержавних,судових органів.

Батьки та особи,які їх замінюють,є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти,їх виховання і зобов'язані:

 • створювати умовидляздобуттядитиноюповноїзагальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • поважати честь і гідність дитини та працівників навчального закладу;
 • постійно дбати про фізичне здоров'я,психічнийстандітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • виховувати працелюбність,почуттядоброти,милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни,сім'ї,державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

У разі невиконання батьками і особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством України, навчальний заклад може порушити клопотанняпро відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

Кiлькiсть переглядiв: 106